W dniu 26 października br. przedstawiciel Naszego Zarządu kolega Marcin Węglarz wziął udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na wystąpieniu przedstawił między innymi oficjalne stanowisko Naszego...

Termin szkolenia QGIS

Termin darmowego szkolenia QGIS został ustalony na 25 listopada 2016r. Szkolenie odbędzie się o godzinie 8:30.Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Szkolenie QGIS

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu z programu Quantum GIS, które planujemy na listopad tego roku. Osoby chętne do wzięcia udziału w darmowymszkoleniu prosimy o kontakt z Zarządem PSGG (telefonicznie lub mailem). Dokładny termin szkolenia...

Poszukiwany geolog

Jeden z Przedsiębiorców zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w znalezieniu geologów z uprawnieniami kat. II chętnych do okresowej pracy w charakterze dozoru geologicznego wierceń w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel...

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli deklaracje członkowskie w miesiącu wrześniu i stali się pełnoprawnymi Członkami Naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy! Jest nas coraz więcej i w myśl zasady nic o nas bez nas będziemy starać się w sposób transparentny...