Jeden z Przedsiębiorców zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą o pomoc w znalezieniu geologów z uprawnieniami kat. II chętnych do okresowej pracy w charakterze dozoru geologicznego wierceń w podziemnym zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny. 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z PSGG.