Struktura stowarzyszenia PSGG

Nasi członkowie.

Zarząd

Jarosław Mgłosiek – Prezes Stowarzyszenia

Grzegorz Miodoński – Wiceprezes Stowarzyszenia

Krzysztof Spyra – Sekretarz

Marcin Węglarz – Skarbnik

Daria Kucharczyk-Kwaśniewska – Członek Zarządu

Marek Marcisz – Członek Zarządu

Mirosław Buchta – Członek Zarządu

Mirosław Szrajer – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Jerzy Jędrzejewski – Przewodniczący

Katarzyna Ganderska-Wojtaczka – Sekretarz

Marcin Pęcherz – Członek Komisji

Sąd koleżeński

Wioletta Sornek – Przewodniczący

Łukasz Kłosek – Sekretarz

Robert Rożek – Członek Sądu