IV Rajd Rowerowy PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz czwarty organizuje rajd rowerowy dla Naszych Członków. Rajd odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r. w Województwie Małopolskim. Dedykowany jest on dla osób lubiących aktywną formę...

Praca dla Geologa w Urzędzie Górniczym

Poniżej zamieszczamy link oraz informację dotyczącą możliwości podjęcia pracy w zakresie geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku na stanowisku: Nadinspektor zakładów górniczych do spraw geologii, Dział ds. górnictwa odkrywkowego, otworowego, ochrony...