V WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 10 czerwca 2020 r. Zwyczajny (sprawozdawczo-wyborczy) V Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. V Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Naszej...