Dziękujemy wszystkim zainteresowanym, którzy złożyli deklaracje członkowskie w miesiącu wrześniu i stali się pełnoprawnymi Członkami Naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy!

Jest nas coraz więcej i w myśl zasady nic o nas bez nas będziemy starać się w sposób transparentny łączyć nasze środowisko i wspierać wspólne idee. Możemy pochwalić się pierwszymi osiągnięciami, gdyż dzięki obiegowi informacji wśród naszych Członków jedna osoba z naszego środowiska znalazła wymarzoną pracę.

Już wkrótce ogłosimy i umożliwimy wszystkim Naszym Członkom składanie akcesu do współtworzenia poradnika geologii górniczej obejmującego zagadnienia związane
z wydobyciem głównych kopalin w Polsce. Każdy z Nas będzie miał możliwość napisania wybranego rozdziału lub podrozdziału publikacji i znaleźć się wśród jej autorów. Szczegóły zostaną przesłane wkrótce na adresy mailowe podane w deklaracjach.

Jednocześnie informujemy, iż trwają prace nad kształtem odznak członkowskich oraz ustalane są ostateczne terminy „I Plenerowego Zjazdu Członków PSGG”, gdzie zostaną one uroczyście wręczone Naszym Członkom.

Zarząd PSGG