Statut Stowarzyszenia PSGG

 

Poniżej znajduje się treść Statutu Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych: 

Statut Stowarzyszenia PSGG