Najnowsze aktualności i nadchodzące wydarzenia

Praca dla Geologa w Urzędzie Górniczym

Praca dla Geologa w Urzędzie Górniczym

Poniżej zamieszczamy link oraz informację dotyczącą możliwości podjęcia pracy w zakresie geologii w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Rybniku na stanowisku: Nadinspektor zakładów górniczych do spraw geologii, Dział ds. górnictwa odkrywkowego, otworowego, ochrony...

III Rajd Pieszy Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych

III Rajd Pieszy Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz trzeci organizuje pieszy rajd dla Naszych Członków. Rajd odbędzie się w dniach 27 - 29 sierpnia 2021 r. w Parku Narodowym Gór Stołowych w masywie górskim Gór Stołowych. Dedykowany jest dla osób lubiących...

POROZUMIENIE Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN

POROZUMIENIE Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podczas uroczystości związanych z tegorocznym Seminarium Barbórkowym, organizowanym w kopalni Bochnia dnia 28 maja 2021 r., podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyło Polskie...

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG ZA NAMI

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG ZA NAMI

W dniu 28 maja 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbył się VI Walny zjazd Członków PSGG. Podczas spotkania zgodnie z zapisami Statutu PSGG przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie...

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Komorze Ważyn KS...

Zwiedzanie kopalni BOCHNIA

Zwiedzanie kopalni BOCHNIA

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych informuje o możliwości zwiedzenia kopalni soli „Bochnia” pod patronatem Stowarzyszenia w dniu 28 maja 2021 r. Kopalnia Soli w Bochni – najstarsza kopalnia soli w Polsce założona w 1248 r. Jest jednym...