Publikacje

Publikacje

31.01.2017r. Seminarium nt. aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych w zakresie stwierdzania kwalifikacji geologa górniczego  oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej, które odbyło się 31 stycznia 2017 r. w Instytucie Geologii Stosowanej na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Plakat
Kwalifikacje
Zadania

15.11.2016r. Posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Stowarzyszenia i są chronione prawem autorskim.
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność PSGG  i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).  Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Zarządu PSGG. Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w niniejszym serwisie treści, w tym publikacje innych autorów zamieszczane za ich zgodą, były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.