Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu z programu Quantum GIS, które planujemy na listopad tego roku. Osoby chętne do wzięcia udziału w darmowymszkoleniu prosimy o kontakt z Zarządem PSGG (telefonicznie lub mailem). Dokładny termin szkolenia uzależniony będzie od liczby chętnych i możliwości organizatora. Miejsce szkolenia Katowice. Po zebraniu grupy szkoleniowej, Zarząd PSGG wystąpi z pismem do pracodawców o oddelegowanie członków PSGG na to szkolenie.
QGIS (Quantum GIS)
Jest to wieloplatformowe, wolne i otwarte oprogramowanie geoinformacyjne (GIS). Projekt QGIS jest częścią Fundacji Open Source Geospatial (OSGeo). QGIS umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, w tym zastosowanie współrzędnych GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. Funkcjonalność programu może być rozszerzona poprzez wykorzystanie dodatkowych wtyczek. Program zapewnia możliwość integracji z innymi projektami OSGeo.  QGIS rozwijany jest przez grupę programistów działających na zasadach wolontariatu. QGIS umożliwia m.in. gromadzenie, przetwarzanie (tworzenie, selekcję, identyfikowanie, edytowanie, przeglądanie, zarządzanie), wyświetlanie, analizowanie, interpretowanie i udostępnianie danych przestrzennych, w tym publikowanie kompozycji mapowych w Internecie. 
Oprogramowanie obsługuje źródła danych przestrzennych m.in.: udostępniane w formatach wektorowych np.  SHP, w formatach rastrowych np. JPEG, a także dane udostępniane poprzez serwery usług sieciowych: WMSWCS i WFS oraz inne dane zgromadzone w bazach. System obsługuje szereg układów współrzędnych, w tym m.in.: układ 2000 (PL-2000) i układ 1992 (PL-1992). (źródło Wikipedia). Oprogramowanie to umożliwia korzystanie z danych kartograficznych gromadzonych i udostępnianych przez PIG-PIB, np. Midas, Infogeoskarb, które w dowolnych konfiguracjach mogą być nakładane na mapy udostępniane np. przez Geoportal, Orsip lub inne platformy cyfrowe w Internecie.

To na pewno może zainteresować geologów górniczych!