W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Państwowej Akademii Nauk, oddział w Katowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Spotkanie miało miejsce w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań...