Podziękowania za udział w posiedzeniu.

W imieniu organizatorów i Zarządu PSGG serdecznie dziękuję za liczny udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, które odbyło się w  15 listopada 2016 r. w siedzibie Kopalni...

Serdecznie zapraszamy członków PSGG na wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Zgodnie z przyjętą formułą na spotkaniu zostaną wygłoszone trzy referaty...