GEOLOGICZNE WALENTYNKI 2024

Z okazji zbliżających się Walentynek przygotowaliśmy coś różowego…… PSGG_Walentynki Zarząd PSGG

PLANOWANE KONFERENCJE, SYMPOZJA I SEMINARIA

W imieniu własnym oraz Partnerów PSGG pragniemy zaprosić do udziału w organizowanych w tym roku wydarzeniach związanych z geologią górniczą. Niestety, termin części tych wydarzeń się pokrywa lub zazębia. W związku z tym pragniemy przedstawić ich kalendarz. Poniżej...

VII Seminarium Barbórkowe PSGG za nami

W dniach 27-28 stycznia 2024 r., odbyła się kolejna edycja „SEMINARIUM BARBÓRKOWEGO PSGG”. W wydarzeniu tym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej,...

CKU – IX Konferencja Naukowo-Techniczna

W imieniu organizatora, Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oddział CKI Rybnik Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej (partnera PSGG), serdecznie zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji...