Dołącz do nas !

Zapraszamy wszystkich chętnych do zrzeszania się w Naszym Stowarzyszeniu.

Poniżej znajdują się linki do niezbędnych dokumentów.

(kliknij opis)

OGÓLNE ZASADY CZŁONKOSTWA I OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ ZADEKLAROWANEJ POMOCY FINANSOWEJ

DEKLARACJA Członek Zwyczajny

DEKLARACJA Członek Wspierający – osoba prawna

DEKLARACJA Członek Wspierający – osoba fizyczna

Ankieta dla członków/kandydatów na członków zwyczajnych

Wypełnione dokumenty należy wysłać pocztą na adres Naszego Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych
ul. T. Boya Żeleńskiego 95
40-750 Katowice

Informację o jej wysłaniu lub skany na adres poczty elektronicznej: kontakt [at] psgg.pl
Po otrzymaniu deklaracji i decyzji Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet Członków Naszego Stowarzyszenia pocztą elektroniczną przekazana zostanie stosowna informacja zwrotna.

W przypadku braku dwóch członków zwyczajnych rekomendujących kandydata (ujęte w pkt. III deklaracji) prosimy pozycję pozostawić pustą.