POROZUMIENIE Z POLSKIM STOWARZYSZENIEM WYCENY ZŁÓŻ KOPALIN

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podczas uroczystości związanych z tegorocznym Seminarium Barbórkowym, organizowanym w kopalni Bochnia dnia 28 maja 2021 r., podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyło Polskie...

VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG ZA NAMI

W dniu 28 maja 2021 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbył się VI Walny zjazd Członków PSGG. Podczas spotkania zgodnie z zapisami Statutu PSGG przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie...