POSIEDZENIE KNG PAN I PSGG

Komisja Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych po raz kolejny zapraszają wszystkich zainteresowanych na wspólne posiedzenie. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00...

Zwyczajny III Walny Zjazd Członków

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 26 maja 2018 r. Zwyczajny III Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia,W związku z § 33 statutu PSGG zwołuje się III Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w terminie 26 maja 2018 roku:o godzinie 17:00 –...