VI WALNY ZJAZD CZŁONKÓW PSGG

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje w dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia. VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Komorze Ważyn KS...