SYLWETKA GEOLOGA GÓRNICZEGO

Jak Wiemy nie ma nic ważniejszego niż GEOLOGIA 🙂, zwłaszcza GEOLOGIA GÓRNICZA 😀, dlatego celem przypomnienia jak ważną rolę pełnią członkowie Naszego Stowarzyszenia w tej zawodowej przestrzeni, poniżej zamieściliśmy link z przemyśleniami Jarosława Mgłośka stanowiącymi...

Dni SALAMANDRY w Bańskiej Szczawnicy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dniach 8-11 września 2022 r. w IV wyjazdowym seminarium naukowo-technicznym organizowanym w ramach Dni Salamandry w Bańskiej Szczawnicy. Głównym celem seminarium jest...