W dniu 26 października br. przedstawiciel Naszego Zarządu kolega Marcin Węglarz wziął udział w posiedzeniu połączonych senackich komisji: Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na wystąpieniu przedstawił między innymi oficjalne stanowisko Naszego Stowarzyszenia w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej (projekt z dnia 13.09.2016). Rozmowy prowadził miedzy innymi z senatorem RP Prof. dr hab. inż. Krystianem Probierzem dr h.c.
Zachęcamy członków stowarzyszenia do wyrażenia opinii w zakresie projektów aktów prawnych w zakresie Naszych celów statutowych i przesyłanie ich na adres kontaktowy lub prosimy o kontakt telefoniczny.