V Warsztaty Geologiczne Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych

Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych do udziału w V Warsztatach Geologicznych PSGG, pod hasłem – geologia górnicza złóż surowców Lubelszczyzny, które odbędą się w dniach 18 – 21 maja 2023 r. Głównym celem warsztatów jest...

KONKURS – Sztandar PSGG

KONKURS NA SZKIC i DOWOLNĄ WIZUALIZACJĘ PRZYSZŁEGO SZTANDARU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH W  związku z podjęciem decyzji przez Zarząd PSGG dotyczącej ponownego rozpoczęcia projektu związanego z uszyciem sztandaru naszej organizacji, pragniemy zaprosić...

VI Seminarium Barbórkowe PSGG – za nami

W dniach 4-5 lutego 2023 r., odbyła się kolejna edycja „SEMINARIUM BARBÓRKOWEGO PSGG”. W wydarzeniu tym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. Podczas dwudniowego...