Serdecznie zapraszamy Członków Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych do udziału w V Warsztatach Geologicznych PSGG, pod hasłem – geologia górnicza złóż surowców Lubelszczyzny, które odbędą się w dniach 18 – 21 maja 2023 r.

Głównym celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom charakterystyki złóż surowców południowo-wschodniej Polski.
W ramach programu poznamy między innymi specyfikę branży geologicznej w zakresie: rozpoznawania, udostępniania i wydobycia złóż węgla kamiennego, piasków glaukonitowych, bursztynu i kredy. Przyjrzymy się pracy geologa górniczego w poszczególnych zakładach górniczych oraz zgłębimy problematykę formalno-prawną zakładów. Ponadto zapoznamy się również z bogactwem flory i fauny Poleskiego Parku Narodowego.

W związku z tym, przewidujemy między innymi zajęcia seminaryjne połączone z wizytą w zakładzie górniczym LW „Bogdanka” S.A., w kopalni piasku, glaukonitu i bursztynu ZG „GLN-GLAUKO” jak również kopalni Kredy lub podziemiach Kredowych.

Uczestnicy Warsztatów Geologicznych będą zakwaterowani w hotelu „DROB” w Urszulinie.

Jesteś Członkiem Stowarzyszenia i rozważasz wzięcie udziału w V Warsztatach PSGG jako osoba prywatna, KLIKNIJ link poniżej, pobierz kartę, wypełnij i odeślij –

KARTA ZGŁOSZENIOWA – Członkowie

Jesteś Członkiem Stowarzyszenia lub nie i rozważasz wzięcie udziału w V Warsztatach PSGG w ramach oddelegowania z zakładu pracy, KLIKNIJ link poniżej, pobierz kartę, wypełnij i odeślij –

KARTA ZŁOSZENIOWA – Przedsiębiorcy

Potwierdzeniem udziału w warsztatach jest właściwie podpisana przez uczestnika lub przedsiębiorcę KARTA ZGŁOSZENIOWA. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy biuro@psgg.pl lub papierowej na adres siedziby Stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje o warsztatach będą przekazywane w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych oraz publikowane na stronie internetowej PSGG

Wszelkie pytania związane z IV Warsztatami PSGG należy kierować na adres mailowy: biuro@psgg.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 600-191-626 (p. Łukasz Kłosek).

Zarząd PSGG