W dniach 4-5 lutego 2023 r., odbyła się kolejna edycja „SEMINARIUM BARBÓRKOWEGO PSGG”.

W wydarzeniu tym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. Podczas dwudniowego pobytu udało się w pełni zrealizować plan Seminarium, w tym wycieczki naukowo-techniczne i historyczne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę jaką stworzyli podczas pobytu na Naszym Seminarium oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego realizacji. Dziękujemy również za liczne słowa uznania napływające na ręce organizatorów.

Postaramy się utrzymać wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny w przyszłym roku.

Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej

VI Seminarium Barbórkowe PSGG

Kliknij w link poniżej i pobierz film

https://youtu.be/JHvK3w0urKI