Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podczas uroczystości związanych z tegorocznym Seminarium Barbórkowym, organizowanym w kopalni Bochnia dnia 28 maja 2021 r., podpisał kolejne porozumienie o współpracy.
Do grona naszych Partnerów dołączyło Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin.

Do najważniejszych celów naszej współpracy należy: doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej, wspólne organizowanie lub pomoc w organizacji zebrań, posiedzeń, odczytów, wystaw, warsztatów, prelekcji, konferencji, kongresów, konkursów, sympozjów, szkoleń, wykładów, seminariów, zjazdów, spotkań dyskusyjnych, wypraw naukowych, wyjazdów technicznych, szkoleniowych lub poznawczych, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej i efektywnego zagospodarowywania złóż.
Podczas wydarzenia Prezes PSWZK dr Robert Uberman wygłosił prezentację dotyczącą Kodeksu POLVAL.

Więcej informacji o PSWZK można znaleźć klikając w link: polval.org.pl

Zarząd PSGG