Jak Wiemy nie ma nic ważniejszego niż GEOLOGIA 🙂, zwłaszcza GEOLOGIA GÓRNICZA 😀, dlatego celem przypomnienia jak ważną rolę pełnią członkowie Naszego Stowarzyszenia w tej zawodowej przestrzeni, poniżej zamieściliśmy link z przemyśleniami Jarosława Mgłośka stanowiącymi odpowiedź na pytanie – Dlaczego zawód geologa górniczego powinien być zawodem regulowanym ?

SYWETKA I ZNACZENIE GEOLOGA GÓRNICZEG

Zarząd PSGG