Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych po raz czwarty organizuje rajd rowerowy dla Naszych Członków. Rajd odbędzie się w dniach 8-10 października 2021 r. w Województwie Małopolskim. Dedykowany jest on dla osób lubiących aktywną formę wypoczynku. W tym roku trasa naszego rajdu rowerowego będzie przebiegać po wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Jezioro Czorsztyńskie jest sztucznym zbiornikiem zaporowym utworzonym w celu ochrony przeciwpowodziowej doliny Dunajca oraz produkcji energii elektrycznej przez elektrownie szczytowo-pompową w Niedzicy. W trakcie wyprawy malowniczą trasą rajdu (ok. 30 km) będziemy mogli podziwiać średniowieczy zamek w Niedzicy oraz ruiny zamku w Czorsztynie. Ponad to ciekawą atrakcją będzie rejs statkiem po jeziorze.  W drugim dniu planowany jest spływ pontonowy (rafting) przełomem Dunajca, podczas, którego będzie można zapoznać się z budową geologiczną Pienin. Noclegi zaplanowano w Ośrodku Wypoczynkowym „Trzy Korony” we Frydmanie, przy ulicy Jana Pawła II 28A.

Koszt rajdu wynosi 300,00 zł (dla Członków regularnie opłacających składki) i 450 zł dla pozostałych Członków. Cena zawiera: 2 noclegi ze śniadaniami i kolację w formie ogniska lub grilla (sobota), spływ pontonowy Dunajcem (niedziela), przejazd autokarem wraz z rowerami na przystosowanej do tego przyczepie (z siedziby PSGG do miejscowości Frydman i z powrotem), ubezpieczenie. Dodatkowo do kosztów wyjazdu należy doliczyć wydatki własne pozostałe posiłki, rejs po jeziorze Czorsztyńskim (ok 14 zł). 

Z uwagi na ograniczenia związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji imprez masowych, rajd od strony organizacyjnej będzie miał charakter „Wirtualnej asysty. Komitet organizacyjny PSGG wyszukał interesujące miejsca do wędrówek rowerowych, zaplanował trasy, znalazł dostępne miejsca noclegowe wraz z wyżywieniem, dostępne atrakcje turystyczne itp. Dodatkowo planuje się wsparcie inicjatywy formą dopłaty do wyjazdu dla każdego z Członków. Uczestnicy realizując plan rajdu będą poruszać się w kolumnie z zachowaniem bezpiecznych odstępów i wyposażeniem w elementy zakrywające nos i usta, bądź we własnym zakresie w warunkach obowiązujących (w danym dniu) ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Zachęcamy Członków Stowarzyszenia do udziału w rajdzie. Z uwagi na to, że ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału w rajdzie należy kierować na adres mailowy: kontakt@psgg.pl. Wpłaty należy uiścić na konto Stowarzyszenia. Szczegóły będą podane w następnym komunikacie, skierowanym bezpośrednio do osób uczestniczących. Wszelkie pytania związane z organizacją rajdu proszę kierować drogą mailową na adres: biuro@psgg.pl  lub telefonicznie pod numer 666-52-52-58.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 października.

Zarząd PSGG