Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych działając na podstawie § 34 ust. 3 Statutu PSGG zwołuje
w dniu 28 maja 2021 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.
VI Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia odbędzie się w Komorze Ważyn KS Bochnia, w Bochni przy ul. Campi 15.

o godzinie 1615– pierwszy termin,
o godzinie 1630– drugi termin.

Szczegóły organizacyjne oraz ramowy porządek obrad znajduje się pod poniższym linkiem:

Zwołanie VI Walnego Zjazdu PSGG

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie zjazdu prosimy kierować na adres kontakt@psgg.pl

Zarząd PSGG