Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 26 maja 2018 r. Zwyczajny III Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia,

W związku z § 33 statutu PSGG zwołuje się III Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w terminie 26 maja 2018 roku:

  • o godzinie 17:00 – pierwszy termin,
  • o godzinie 17:15 – drugi termin.

Walny zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się w wyznaczonym terminie w: 

Sali Bankietowej Hotelu Stara Gorzelnia, ul. Klasztorna 1, 62-563 Licheń Stary

Ramowy porządek obrad znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: