W dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Nauk Geologicznych Państwowej Akademii Nauk, oddział w Katowicach oraz Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych. Spotkanie miało miejsce w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Spotkanie poprzedził referat wygłoszony przez Panią prof. dr hab. Alicję Ratuszną przybliżający działalność ŚMCEiBI jako części Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć również laboratoria przedmiotowego kompleksu w których można prowadzić badania naukowe na poziomie światowym, głównie w dziedzinie biofizyki, nanofizyki i fizyki medycznej. Zainstalowane urządzenia można również wykorzystywać na potrzeby badań związanych z mineralogią. 
Wszystkim obecnym dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu i zachęcamy do udziału w następnym posiedzeniu.
Zainteresowanych działalnością Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.smcebi.us.edu.pl
Zarząd PSGG