W imieniu organizatorów i Zarządu PSGG serdecznie dziękuję za liczny udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Nauk Geologicznych Oddziału PAN w Katowicach i Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych, które odbyło się w  15 listopada 2016 r.
w siedzibie Kopalni Doświadczalnej „Barbara” w Mikołowie.

Na spotkaniu zaprezentowano bardzo ciekawe referaty dot. podziemnej blokowej eksploatacji wapieni krystalicznych, zjawisk geotermalnych oraz podziemnego zgazowania węgla kamiennego. W ramach  wystąpienia dotyczącego PZW zapoznano się ponadto
z instalacją doświadczalną Głównego Instytutu Górnictwa.

Serdeczne podziękowania należą się Kierownictwu GIG i KD Barbara.


Linki do sprawozdania i referatów znajdują się w zakładce publikacje