Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje w dniu 20 maja 2023 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VIII Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej:

VIII Walny Zjazd PSGG

Zarząd PSGG