Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje w dniu 27 maja 2022 r. Zwyczajny (sprawozdawczy) VII Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w linku poniżej:

Zwołanie VII Walnego Zjazdu PSGG

Zarząd PSGG