Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych zwołuje dnia 25 maja 2019 r. Zwyczajny IV Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia, 
W związku z § 33 statutu PSGG zwołuje się IV Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia w terminie 25 maja 2019 roku: 
  • o godzinie 19:00 – pierwszy termin, 
  • o godzinie 19:15 – drugi termin. 
Walny zjazd członków Stowarzyszenia odbędzie się w wyznaczonym terminie, w Sali Konferencyjnej Hotelu SKALNY SPA, ul. Zdrojowa 11, 38-610 Polańczyk.
Ramowy porządek obrad znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: 
Zarząd PSGG