W dniach 8-11 września 2022 r., członkowie PSGG wspólnie z przedstawicielami naszego Partnera – Zarządu Głównego SITG, wzięli udział w IV wyjazdowym seminarium naukowo-technicznym zorganizowanym w ramach Dni Salamandry w Bańskiej Szczawnicy. Głównym celem seminarium było kultywowanie tradycji górniczych oraz krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz działalności naukowo-technicznej w zakresie geologii górniczej. Członkowie PSGG wzięli udział w wielotysięcznym uroczystym pochodzie, dumnie prezentując swoje galowe mundury górnicze i pióropusze.

Więcej szczegółów w odnośniku poniżej:

Dni Salamandry 2022

Zarząd PSGG