Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych ma przyjemność zaprosić, wszystkich Członków na VII Seminarium Barbórkowe organizowane w dniach 27 – 28 stycznia 2024 r.

W pierwszym dniu, w godzinach popołudniowych przewidziano udział w zajęciach przygotowanych przez Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W Muzeum Hutnictwa poznamy rolę dzisiejszego Górnego Śląska w rewolucji przemysłowej, a także wielkie wynalazki i osiągnięcia hutniczego przemysłu  (www. https://muzeumhutnictwa.pl). Wieczorem przewidziano uroczystą kolację, na której wręczone zostaną odznaczenia branżowe i przywitamy naszych nowych Członków Stowarzyszenia. Po spotkaniu będzie możliwość zakwaterowania w hotelu Silesian w Katowicach (www.silesianhotel.pl).

W drugim dniu, po śniadaniu, wszyscy uczestnicy będą mogli udać się z przewodnikiem na spacer po osiedlu patronackim Giszowiec. Na koniec, jeśli pogoda będzie sprzyjająca, udamy się na drugie pod względem wysokości wzniesienie w Katowicach – Hałda w Kostuchnie. Hałda, usypywana od 1900 roku, ma wysokość 339 m n.p.m. Aktualnie teren ten został zrekultywowany i zabezpieczony, by nie dochodziło do samozagrzewania i pylenia. Podnóże zwałowiska porastają lasy, zaś jego stoki obsadzone zostały krzewami. Na szczytowej płaskiej polanie utworzono punkt widokowy, z którego, przy sprzyjających warunkach, widoczne są Beskidy.

Potwierdzeniem udziału w seminarium jest właściwie podpisana przez uczestnika lub Przedsiębiorcę (w przypadku oddelegowania) KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz z klauzulą informacyjną. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy biuro@psgg.pl.

POBIERZ KARTĘ ———- karta VII spotkanie barbórkowe

Szczegółowe informacje o seminarium będą przekazywane w następnych komunikatach, w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym biuro@psgg.pl lub pod numerem telefonu (Tel. 600-191-626 Łukasz Kłosek).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarząd PSGG