W dniach 27-28 stycznia 2024 r., odbyła się kolejna edycja „SEMINARIUM BARBÓRKOWEGO PSGG”. W wydarzeniu tym udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej, górniczej i wiertniczej, zaproszeni goście oraz nasi emerytowani członkowie.  Podczas dwudniowego pobytu udało się prawie w pełni zrealizować plan seminarium, w tym wycieczki naukowo-techniczne i historyczne…………

Więcej informacji znajdziecie w materiale pod wskazanym linkiem:

VII Seminarium barbórkowe PSGG

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę jaką stworzyli podczas pobytu na Naszym seminarium oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego realizacji. Dziękujemy również za liczne słowa uznania napływające na ręce organizatorów. Postaramy się w przyszłości utrzymać wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. Już dziś zapraszamy wszystkich członków PSGG na kolejne VIII Seminarium Barbórkowe PSGG w przyszłym roku. 

Zarząd PSGG