Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych jak co roku ma przyjemność zaprosić, wszystkich Naszych Członków na VI Seminarium Barbórkowe organizowane w dniach 4 – 5 lutego 2023 r.

W pierwszym dniu, w godzinach popołudniowych przewidziano udział w zajęciach przygotowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Nasz nowy partner jest obecnie największą i najważniejszą instytucją turystyczno-kulturalną w Zabrzu. W skład muzeum wchodzą: Sztolnia Królowa Luiza oraz kopalnia „Guido”. Muzeum prowadzi także działania o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, organizując koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy plenerowe i uroczystości związane z górnictwem, a także lekcje dla młodzieży szkolnej, realizowane w podziemiach autentycznej kopalni. http://www.muzeumgornictwa.pl.

Wieczorem przewidziano uroczystą kolację, na której podpisane zostaną nowe porozumienia, wręczone odznaczenia branżowe i przywitamy naszych nowych Członków Stowarzyszenia. Po spotkaniu będzie możliwość zakwaterowania w hotelu Silesian w Katowicach.
www.silesianhotel.pl.

W drugim dniu, po śniadaniu, wszyscy uczestnicy będą mogli udać się z przewodnikiem na spacer po „Szlaku Moderny” w Katowicach. Szlak składa się z budynków o unikatowej, przedwojennej architekturze modernistycznej, dzięki którym miasto nazywano „polskim Chicago”. Składająca się na „Szlak moderny” nowoczesna architektura utworzona między I a II wojną światową to unikalna w skali kraju wizytówka miasta ukazująca różnorodność użytkową obiektów: od willi mieszkalnych, przez kościoły aż po obiekty użyteczności publicznej.

Potwierdzeniem udziału w seminarium jest właściwie podpisana przez uczestnika lub Przedsiębiorcę (w przypadku oddelegowania) KARTA ZGŁOSZENIOWA wraz z klauzulą informacyjną. Wypełnioną KARTĘ należy w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy biuro@psgg.pl.

karta VI spotkanie barbórkowe

Szczegółowe informacje o seminarium będą przekazywane w następnych komunikatach, w korespondencji kierowanej bezpośrednio do zainteresowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym biuro@psgg.pl lub pod numerem telefonu (Tel. 600-191-626 Łukasz Kłosek).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarząd PSGG