W dniach 18-21 maja 2023 r., w Urszulinie odbyły się „V WARSZTATY GEOLOGICZNE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GEOLOGÓW GÓRNICZYCH POD HASŁEM – GEOLOGIA GÓRNICZA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH LUBELSZCZYZNY”.

Warsztaty zostały objęte patronatem Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego–Państwowego Instytutu Badawczego. W warsztatach udział wzięło kilkadziesiąt osób, w skład których, oprócz członków zwyczajnych, wchodzili również członkowie wspierający wywodzący się z branży geologicznej, górniczej i wiertniczej oraz zaproszeni goście. Podczas czterodniowego pobytu udało się w pełni zrealizować plan warsztatów, w tym istotne seminaria.

W linku poniżej przedstawiamy krótkie sprawozdanie z Warsztatów

V Warsztaty PSGG 2023

Prosimy o śledzenie niniejszego posta ponieważ już wkrótce w linku poniżej pojawi się filmik realizowany podczas naszych Warsztatów

https://youtu.be/2L4nAScPEn8

Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli nasze Warsztaty w tym głównie Diamentowemu sponsorowi LW Bogdanka S.A. za pomoc merytoryczną i finansową. Poniżej prezentujemy link do materiałów o tym zakładzie.

https://youtu.be/a7quTXtJyRc

Zarząd PSGG