W dniu 10 czerwca 2020 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami odbył się V Walny zjazd Członków PSGG.
Podczas spotkania zgodnie z zapisami Statutu PSGG przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz przyjęto plan działania na 2020-2021 rok.
W związku z zakończeniem obecnej kadencji organów wybieralnych PSGG przeprowadzono wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego na kolejną kadencję (czerwiec 2020 – czerwiec 2024).
W wyniku przeprowadzonych głosowań uległ zmianie skład osobowy poszczególnych organów wybieralnych.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów.  

Zarząd PSGG (kadencji 2020 – 2024)

 1. Jarosław Mgłosiek – Prezes
 2. Grzegorz Miodoński – Wiceprezes
 3. Marcin Węglarz – Skarbnik
 4. Krzysztof Spryra – Sekretarz
 5. Daria Kucharczyk-Kwasniewska – Członek
 6. Mirosław Buchta – Członek
 7. Mirosław Szrajer – Członek
 8. Marek Marcisz – Członek

Komisja Rewizyjna (kadencji 2020 – 2024)

 1. Jerzy Jędrzejewski – Przewodniczący
 2. Katarzyna Ganderska-Wojtaczka – Sekretarz
 3. Marcin Pęcherz – Członek

Sąd Koleżeński (kadencji 2020 – 2024)

 1. Wioletta Sornek – Przewodniczący
 2. Łukasz Kłosek – Sekretarz
 3. Robert Rożek – Członek

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w V Walnym zjeździe, a ustępującym członkom organów wybieralnych za wieloletnią pracę na rzecz Naszej społeczności.
Gratulujemy wszystkim wybranym Członkom do pełnienia określonych funkcji w strukturach PSGG oraz życzymy sukcesów i owocnych prac w nadchodzących latach.

Zarząd PSGG