W dniach 14-16 maja 2019 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyła się V Konferencja Naukowo-Techniczna pod nazwą „Górnictwo – Perspektywy i  zagrożenia”. 
Konferencję zorganizował Nasz Partner – Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Dzięki uprzejmości Zarządu Stowarzyszenia i Komitetowi Organizacyjnemu, pod przewodnictwem Pana Stefana Czerwińskiego, mogliśmy objąć swoim patronatem oraz zorganizować pod względem merytorycznym jedną z sesji. 
Sesja 6, odbyła się w dniu 15 maja br. i nosiła nazwę „Geologia w górnictwie”. Na zaproszenie Zarządu PSGG, obrady poprowadził i moderował dr hab. Przemysław Bukowski prof. GIG przy współudziale Jarosława Mgłośka, senatora RP ziemi Rybnicko-Mikołowskiej Wojciecha Piechy oraz dr inż. Piotra Kołodziejczyka doc. w Pol. Śl. Podczas sesji przedstawiono osiem referatów o tematyce związanej z petrografią i jakością złoża, modelowaniem złoża oraz zagrożeniem wodnym. Dodatkowo, zaproszony gość ze Słowacji przybliżył Nam problematykę podziemnej eksploatacji węgla brunatnego, która ma jeszcze miejsce u Naszych południowych sąsiadów. 
Udział PSGG w przedmiotowym wydarzeniu był przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej Nasza obecność nie przyjmowała takiej formuły. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy wszystkich członków zaangażowanych w ten projekt. Sesja została pozytywnie odebrana przez uczestników konferencji, a My nabraliśmy kolejnych doświadczeń jako organizatorzy ważnych wydarzeń naukowo-technicznych w branży geologiczno-górniczej. 
Dziękujemy wszystkim Członkom zaangażowanym w pracę nad konferencją oraz Organizatorom za życzliwość i wyrozumiałość. 
Zarząd PSGG