W dniu 31stycznia w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. 
   Dziękujemy przedstawicielom Wyższego Urzędu Górniczego za interesujące prezentacje oraz wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia, studentom oraz zaproszonym gościom za udział i merytoryczną dyskusję.
   Z uwagi na wynikłe w toku dyskusji pewne rozbieżności w zakresie posiadanych uprawnień przez geologa górniczego w zależności od czasu stwierdzenia kwalifikacji Zarząd Stowarzyszenia postanowił zająć formalne stanowisko w tej sprawie. Będzie ono przedstawione na Zwyczajnym II Walnym Zjeździe Członków PSGG.
Materiały ze spotkania dostępne są w zakładce publikacje.