W dniach 16 i 17 kwietnia bieżącego roku, zgodnie z zapowiedziami, miała miejsce kolejna odsłona szkolenia organizowanego wspólnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych. Tematem seminarium było „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.

Uczestnicy spotkania, tym razem reprezentowani głównie przez pracowników związanych ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. mogli wysłuchać referatów przygotowanych między innymi przez specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego. Poruszone zostały kwestie nowych przepisów, dokumentacji mierniczo-geologicznej, uprawnień i kwalifikacji, zagrożeń naturalnych w zakładach związanych z działalnością spółki. W ostatnim dniu odbyła się również bardzo merytoryczna dyskusja związana z konsekwencjami wynikającymi z wprowadzenia nowych przepisów.

W związku z kolejnymi zgłoszeniami oraz pozytywną oceną przyjętej treści i formy szkolenia planujemy je powtórzyć w ostatnim kwartale 2018 roku lub organizować cyklicznie. Więcej szczegółów opublikujemy w stosownym czasie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za aktywny udział, a wykładowcom za merytoryczne prezentacje. 

Zarząd PSGG