Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych jako organizatorzy, zapraszają na dwudniowe seminarium „Funkcjonowanie ruchu zakładów górniczych zgodnie z nowymi warunkami prowadzenia ruchu wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi po 1 lipca 2017 roku”.

Dwudniowe seminarium przeznaczone jest dla osób dozoru ruchu górniczego zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego zajmujących się w swojej działalności zawodowej dokumentacją mierniczo-geologiczną oraz zagrożeniami naturalnymi w zakładach górniczych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2017 roku w godzinach 9-14, w siedzibie ZG SITG w Katowicach przy ul. Powstańców 25 ( w przypadku większej liczby słuchaczy przewidujemy powtórzenie w miesiącach: styczeń, luty 2018 roku).

Celem seminarium jest przedstawienie zmian wynikających z rozporządzeń:

  • Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, 
  • Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego, 
  • Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. 

Cena szkolenia wynosi od 490 do 640 zł od osoby (netto) i obejmuje dwudniowe wykłady z zakresu tematyki szkolenia, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty.

W celu ustalenia szczegółów zgłoszenia prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Świgoń ZG SITG, 

tel. 32 256-37-45, 32 757-27-39, 32 757-27-44; fax: 32 255-41-32; 
mail: zg@sitg.pl lub rzeczoznawcy@sitg.pl.

Zarząd PSGG