Polskie Stowarzyszenie Geologów Górniczych wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Geologów „Silesian” organizuje seminarium w zakresie aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań prawnych dla stwierdzenia kwalifikacji geologa górniczego oraz kwalifikacji osób dozoru ruchu w specjalności geologicznej. Stosowne informacje zaprezentują przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Geologii Stosowanej Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2, w dniu 31 stycznia o godzinie 11.00. Wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie geologii oraz tematyką seminarium serdecznie zapraszamy.