W dniach 07-09 września 2017 roku w Bańskiej Szczawnicy odbyły się obchody górniczego święta tzw. „Salamandrowe dni”. Przypominają one dawną sławę najpiękniejszego górniczego miasta na Słowacji, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Stanowią one nie tylko święto szczawnickich górników, ponieważ stopniowo stały się okazją do spotkań górników, hutników, geologów i pracowników przemysłu naftowego z całej Słowacji. Salamandrowe dni są postrzegane przez całą społeczność branży górniczej za wydarzenie rangi ogólno-słowackiej, czerpiące inspirację z wieloletniej historii szkolnictwa wyższego w Bańskiej Szczawnicy oraz z obfitej skarbnicy zwyczajów studentów dawnej Akademii Górnictwa i Leśnictwa. Oprócz gości z całej Słowacji niepowtarzalne Salamandrowe dni przyciągają widzów i stałych gości z zagranicy. 
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym obchodom święta słowackiej barbórki jest pochód „Salamander”. Na czele pochodu idzie baca z drewnianą jaszczurką w dłoni, która symbolizuje legendę o powstaniu kopalni oraz władze administracyjne. Dalej idą „bergmani”, górnicy w tradycyjnych strojach, orkiestra górnicza i postaci symboliczne (śmierć, rabin, kat, sędziowie). W związku z zaproszeniem społeczności SITG członkowie Naszego Stowarzyszenia, ubrani w mundury górnicze mogli uczestniczyć w tej niesamowitej inscenizacji. Pochód zaczął się o zmierzchu, kiedy odpowiednią atmosferę stworzyły światła lampionów. Wszyscy maszerowali na czele ze sztandarem, godnie reprezentując nasze tradycyjne stroje i przyśpiewki górnicze. 
Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu i zachęcamy do wizyty w Bańskiej Szczawnicy w przyszłym roku. Może zorganizujemy coś w ramach Stowarzyszenia. Zobaczymy. 

Zainteresowanych szerszym kontekstem tematu „Salamandrowych” dni odsyłamy do załącznika.

Zarząd PSGG

Fot. Natalia L. (ZG SITG)