Działalność Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych w przestrzeni publicznej stała się faktem ogólnie znanym, zwłaszcza w środowisku branżowym. Organizacja jest już rozpoznawana i nie ogranicza się tylko do obszaru związanego z naszymi Członkami. Inicjatywy podejmowane przez Zarząd coraz częściej spotykają się z zainteresowaniem innych instytucji zewnętrznych a merytoryczne podejście do zadań statutowych, pozwala im bez obaw publikować informacje związane z Naszą aktywnością. Ostatnio doceniono nasze starania w zakresie wkładu w zakresie popularyzacji geologii, o których pisaliśmy we wcześniejszym komunikacie. W tym zakresie odniesiono się do tych osiągnięć w publikacjach Ministerstwa Środowiska oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 
Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty czasopism. 
Fragment z dwumiesięcznika Polityka Surowcowa (numer 4/2019) 
Fragment z dwumiesięcznika Wspólne Sprawy (numer 1-2/2019) 

Zarząd PSGG