Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego poszukuje osoby do zespołu Departament Geodezji, Kartografii i Geologii w Wydziale: Wydział Geologii i Koncesji Geologicznych, który zajmuje się m.in. zatwierdzaniem projektów robót i dokumentacji geologicznych, udzielaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego na stanowisko od młodszego referenta do podinspektora ds. postępowań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej (stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata).

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do ogłoszenia umieszczonego w linku poniżej:

Ogłoszenie Urząd Marszałkowski

Zarząd PSGG