Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Do grona naszych Partnerów dołączyło Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Centrum Kształcenia Inżynierów Rybnik. 
Do najważniejszych celów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej i górnictwa; integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników; doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii; podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej; popularyzowanie twórców nowej techniki; wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej; inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej oraz szkoleniowej dotyczącej geologii górniczej i górnictwa. 
Ponadto wspólnie zamierzamy działać na rzecz utrzymania i wzrostu znaczenia Politechniki Śląskiej. Promować różne formy wsparcia dla studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej, szczególnie 
w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych wynikających z przepisów ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze. 
Naszym głównym punktem współpracy w tym roku jest pomoc przez PSGG w organizacji V edycji Konferencji Naukowo-Technicznej „Górnictwo – Perspektywy i Zagrożenia”. 
Więcej informacji o SWPŚ Oddział CKI Rybnik w linku: SWPŚ CKI
Zarząd PSGG