Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geologów Górniczych podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Tym razem z „Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym”, który dołączył do grona naszych Partnerów. Do najważniejszych punktów naszej współpracy należy: krzewienie i popularyzacja wiedzy, kultury technicznej oraz osiągnięć naukowych w zakresie geologii górniczej, wyrażanie bieżących stanowisk wobec obecnie funkcjonujących, jak i projektowanych aktów prawnych, integrowanie środowiska inżynierów i techników, w szczególności geologów i górników, popularyzowanie twórców nowej techniki, wspólne organizowanie konferencji lub innych wydarzeń mających na celu promocję działalności statutowej, inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej geologii górniczej oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie geologii górniczej. 
Więcej informacji o Instytucie na stronie http://www.pgi.gov.pl/
Zarząd PSGG