Mamy przyjemność ogłosić, iż już ponad sto osób przyłączyło się do Naszej organizacji i złożyło deklarację współpracy i członkostwa. Biorąc pod uwagę niewielką grupę docelową PSGG, jaką są głównie uprawnieni geolodzy górniczy z całej Polski, jest to nad wyraz nobilitujące, szczególnie w świetle działań statutowych Zarządu oraz wszystkich Organów i Członków Stowarzyszenia. Na dzisiaj, egzamin stwierdzający kwalifikacje Geologa Górniczego zdało niewiele ponad 1000 osób. Można tylko przypuszczać, iż około połowy z nich jest dzisiaj czynna zawodowo.
  Jest to dobra okazja, aby krótko scharakteryzować profil Członków Naszego Stowarzyszenia. Znajdują się wśród Nas zarówno mężczyźni (88%), jak i kobiety (12%). Zdecydowana większość jest zatrudniona w zakładach górniczych (60%), urzędach i administracji państwowej, firmach świadczących usługi w zakresie geologii i hydrogeologii, instytutach naukowych oraz uczelniach wyższych. Poza dużym doświadczeniem zawodowym związanym ze stażem pracy oraz udziałem w szeregu inicjatywach zawodowych nasi Członkowie posiadają szereg kwalifikacji w zawodzie geologa i posiadają wszystkie uprawnienia wynikające z obowiązujących kategorii w zakresie czynności polegających na wykonywaniu, dozorowaniu i kierowaniu pracami geologicznymi nadawane przez Ministra Środowiska. Ponadto osoby zrzeszone w PSGG są czynnymi członkami szeregu komisji branżowych, zespołów opiniotwórczych, komisji egzaminacyjnych i szeregu innych organach o charakterze ogólnopolskim. 
  Jest to niewątpliwie przyjemność współpracować z tak merytoryczną grupą ludzi, tak w zespołach, jak również indywidualnie przy wszelkich inicjatywach kreowanych przez poszczególne organy Stowarzyszenia oraz jego Członków. Mamy nadzieję, że wzrost zainteresowania Naszym Stowarzyszeniem przejawiający się zarówno liczbą nowych członków, jak również zaproszeniami kierowanymi do Zarządu od instytucji uczestniczących w debatach ogólnopolskich i dotyczących zadań statutowych wynika z pozytywnej oceny Naszych działań i wszystkich osób aktywnie biorących udział w pracach Stowarzyszenia.

  W tym miejscu chcielibyśmy pogratulować osobie, która jako 100-y Członek w kolejności przyłączyła się do Nas. Jest to kolega Tadeusz Małaszuk.

  Nasz jubileuszowy Członek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego, specjalność górnictwo i geologia. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu Techniki Podziemnej Eksploatacji Złóż w Warunkach Zagrożeń Naturalnych. Posiada uprawnienia Wyższego Urzędu Górniczego do wykonywania czynności geologa górniczego w podziemnych zakładach górniczych, uprawnienia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do wykonywania prac geologicznych, a także zatwierdzenia Okręgowego Urzędu Górniczego do zatrudnienia na stanowiskach od osoby niższego dozoru ruchu specjalności geologicznej do kierownika działu mierniczo-geologicznego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Za osiągnięcia w pracy zawodowej Minister Gospodarki nadał mu stopień Dyrektora Górniczego I stopnia oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”, natomiast Prezydent RP odznaczył Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie geologii górniczej. Rozpoczął pracę zawodową w 1981 roku w KWK ,,Nowy-Wirek” w Rudzie Śląskiej, a zakończył w 2014 roku w KW S.A. KWK „Halemba-Wirek.” Pracował na wszystkich stanowiskach od stażysty pod ziemią do Głównego Inżyniera Mierniczo-Geologicznego Działu Mierniczo-Geologicznego. Aktualnie pracuje w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, w Pracowni Hydrogeologii Górniczej i Środowiskowej Zakładu Geologii i Geofizyki.
  Zapytany o powody wstąpienia do Stowarzyszenia, przyznaje, że jest to pierwsza taka organizacja od czasu jego początków pracy zawodowej, tj. od 1981 r. zrzeszająca osoby związane z geologią górniczą, a cele realizowane przez Stowarzyszenie pozwalają na większą niż dotychczas integrację środowiska geologicznego, wymianę doświadczeń zawodowych, zapoznawanie się z nowymi osiągnięciami w dziedzinie geologii górniczej oraz wprowadzanymi uregulowaniami prawnymi.
Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do współpracy na naszej platformie.
Poniżej znajdziecie Państwo wykresy kołowe z podziałem na uprawnienia posiadane przez Członków PSGG oraz ich miejsce pracy. 
Zarząd PSGG