W imieniu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. w godz. 10.30-16.00 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D im. Unii Europejskiej. 
Będzie to już piąta konferencja, po Warszawie, Krakowie, Katowicach i Toruniu, w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu PSP. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowców z opadów oraz rekultywacją i remediacją, tj. Filaru 3 PSP. 
W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu, ich moderatorami zaś będą dziennikarze, zajmujący się m. in. tematyką ochrony środowiska. Jednym z kluczowych tematów dyskusji będzie pozyskiwanie surowców z odpadów jako zamienników dla surowców naturalnych, z czym nierozerwalnie wiąże się problematyka rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rekultywacja i remediacja. Przywracanie pełnej wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom poeksploatacyjnym, poprawa stosunków wodnych na takich terenach oraz techniki rekultywacji i remediacji, to zagadnienia, na które zwrócona zostanie szczególna uwaga podczas naszego spotkania. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-wroclaw. W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Derkowskim, tel.: 22 459 2780, 696 598 823; e-mail: pawel.derkowski@pgi.gov.pl; z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji konsultacyjnych. Więcej informacji o projekcie PSP na stronie psp.mos.gov.pl.